Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt „Tradycyjny Sad”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 października, 2017 - 10:20
Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia i Polską Akademią Nauk.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji i polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Może to być teren przy szkole, plebanii, kościele czy też wyznaczony przez gminę np. fragment parku.

 Do udziału zgłaszają się zespoły konkursowe  składające się z nauczyciela lub katechety i maksymalnie 10 uczniów.

 Projekt podzielony jest na trzy etapy. Realizacja każdego z nich zakończona jest przesłaniem raportu. Trzysta najlepszych zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzyma grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz materiały wspierające proces założenia sadu. Drugi etap to fizyczne zakładanie mini sadu. Trzeci etap to stworzenie uczniowskiej mapy pomologicznej starych odmian jabłoni i grusz. Każdy z etapów ma oddzielną pulę nagród.

 Pula nagród wynosi około 70 000 złotych.

REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 15 LISTOPADA 2017 ROKU.

Przypominamy, że zespół do udziału w projekcje zgłasza nauczyciel – opiekun grupy.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (507 006 579) lub mailowy (tradycyjnysad@fundacjabos.pl).

http://tradycyjnysad.pl/