Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„3 x Niepodległa” w Muzeum Narodowym w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 17 stycznia, 2018 - 09:44
„3 x Niepodległa” w Muzeum Narodowym w Warszawie
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało trzy wystawy nawiązujące swą tematyką do wydarzeń z 1918 roku, to „Paderewski”, „Józef Brandt” i „Niepodległa – 1918”.

„Paderewski”

16 lutego otwarta zostanie pierwsza z wystaw – „Paderewski”. Poświęcona jest jednemu z ojców niepodległości – Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiście, kompozytorowi i dyplomacie, orędownikowi niepodległości Polski. Dzięki jego staraniom, ustanowienie niepodległej Polski stało się jednym z czternastu punktów programu, przygotowanego przez Woodrowa Wilsona. Pokojowy program amerykańskiego prezydenta był podstawą w rokowaniach kończących I wojnę światową, został ogłoszony w orędziu do kongresu Stanów Zjednoczonych 8 stycznia 1918 roku, a więc dokładnie sto lat temu!

Na wystawę składają się pamiątki, dokumenty i dzieła sztuki, które Ignacy Jan Paderewski zapisał w testamencie Muzeum Narodowemu w Warszawie. Za życia, wraz z żoną Heleną, przeznaczali duże kwoty na działalność patriotyczną i osobiście angażowali się w akcje humanitarne i charytatywne.

W MNW zobaczymy przedmioty osobiste Paderewskiego, pamiątki związane z jego życiem artystycznym, ale też światowej klasy obiekty, które pozostawił kompozytor, m.in. kolekcję chińskich emalii czy obrazy.

Ekspozycja będzie dostępna do 20 maj 2018 r.

„Józef Brandt”

Kolejną wystawą prezentowaną w Muzeum Narodowym w Warszawie, w ramach „3 x Niepodległa” będzie ekspozycja poświęcona malarzowi Józefowi Brandtowi, autorowi słynnych scen historycznych i rodzajowych. Brandt przedstawiał rycerskie dzieje Rzeczypospolitej i sukcesy militarne wybitnych polskich dowódców, jego obrazy były inspiracją dla Henryka Sienkiewicza, m.in. przy tworzeniu „Trylogii”.

Ekspozycję „Józef Brandt” będzie można oglądać od 22 czerwca do 30 września 2018 r.

„Niepodległa – 1918”

Wystawa „Niepodległa – 1918” ma na celu pokazanie artystycznych przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych wobec przemian zachodzących w kręgu polskiej sztuki w momencie odzyskania niepodległości, kiedy kształtowało się nowe, wolne państwo.

Prezentowane dzieła przywołają nie tylko obraz walk o niepodległość w wykonaniu najsłynniejszych postaci tamtego okresu, lecz także pokazują wkład polskich artystów w działania wojenne. Oprócz oczywistych symboli patriotycznych zaprezentowane zostaną również grafiki użytkowe, druki ulotne, plakaty – materiały świadczące o szerokim zakresie ruchów patriotycznych i solidarnościowych zaangażowanych w walkę o niepodległość.

Przyglądając się wystawie warto zwrócić uwagę nie tylko na treść, ale i na formę prezentowanych eksponatów. Przemiany w polskiej sztuce, dynamicznie rozwijające się nowe tendencje artystyczne, są wyrazem swoich czasów, zmieniającej się rzeczywistości oraz nastrojów ówczesnej epoki.

Na wystawie zobaczyć można między innymi dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i wielu innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Opowieściom o udziale polskich artystów w działaniach wojennych towarzyszyć będą obrazy Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Władysława Wankiego, Leopolda Gottlieba czy Henryka Weyssenhoffa. Panoramie symboli patriotycznych towarzyszyć będzie bogata prezentacja grafiki użytkowej odradzającej się i odrodzonej Rzeczypospolitej: plakatów, znaczków i ulotek, dobitnych świadectw masowych ruchów patriotycznych i solidarnościowych na terenach zamieszkałych przez Polaków.

Osobną część wystawy poświęcona będzie wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce oraz grafice propagandowej. Silnie zarysowano wątki legionowe, postać Józefa Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne. Tematem zamykającym wystawę będzie powstanie Sejmu. Kilkuset obrazom, rzeźbom i grafikom towarzyszyć będą liczne dokumenty życia społecznego i fotografie.

Wystawa zostanie otwarta 26 października 2018. Jej zakończenie zaplanowano na 27 stycznia 2019 r.

„3 x Niepodległa”

Wystawy w ramach „3 x Niepodległa” to jednak nie wszystko – Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało także bogaty program edukacyjny towarzyszący cyklowi. Składają się na niego oprowadzania kuratorskie, otwarte oprowadzania po wystawach, spotkania tematyczne i spacery miejskie. Do tego warsztaty dla rodzin z dziećmi, nauczycieli i osób niewidomych. Zaplanowano też wykłady i lekcje muzealne.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Muzeach Narodowych i ich oddziałach

W oddziale MNW w Muzeum Plakatu w Wilanowie od 4 października do 31 grudnia 2018 roku będzie można oglądać prezentację znaków, symboli i emblematów związanych z identyfikacją wspólnoty narodowej (roboczy tytuł wystawy: „Tożsamość polska”). Równolegle w Galerii Format B2 planowana jest wystawa prac o podobnej tematyce, autorstwa współczesnych projektantów ze Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

W Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni od 11 listopada 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r. prezentowane będą „Pomniki Europy Środkowo-Wschodniej 1918-2018”. Projekt realizowany jest przez miedzynarodowy zespół, w skład którego wchodzą badacze i artyści z Niemiec, Rosji, Bułgarii, Serbii i Ukrainy.

Wcześniej, jeszcze w 2017 roku, w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości MNW prezentowało wystawę „Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, natomiast Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało wystawy „#dziedzictwo” i „Wyspiański”, a w Muzeum Narodowym w Szczecinie wciąż jeszcze można oglądać „Szczecińskie awangardy”.

Więcej wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości można znaleźć w zakładce „Wydarzenia”.