Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła/Przedszkole Młodych Patriotów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 grudnia, 2018 - 12:32
zaktualizowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 11:59
Szkoła/Przedszkole Młodych Patriotów
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. Szkoły/przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły SZKOŁY/PRZEDSZKOLA MŁODYCH PATRIOTÓW i dyplomy honorowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 r. ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem "Niepodległa". Ponadto, w dokumencie z 5 lipca 2018 r. wydanym na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo oświatowe, Minister Anna Zalewska ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2018/2019. W punkcie pierwszym określono priorytet: 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli:
- Szkoła młodych patriotów: http://szkola-patriotow.pl/szkola/
- Przedszkole młodych patriotów: http://szkola-patriotow.pl/przedszkole/

Szkoły uczestniczące w konkursie Szkoła młodych patriotów zapraszamy do udziału w konkursie II stopnia pn. Szkoła dla niepodległej: http://szkola-dla-niepodleglej.pl/

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 14 grudnia 2018 r.