Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wsparcie osób niepełnosprawnych - program "Aktywny Samorząd"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 14 marca, 2019 - 10:52
zaktualizowany: poniedziałek, 18 marca, 2019 - 14:49
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.

Realizatorem programu „Aktywny Samorząd” jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych. Program składa się z dwóch modułów.

Moduł I:
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu "Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałek od 8.00 do 18.00 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia
1.04.2019 r. do 30.08.2019 r.  
Druki wniosków dotyczące Modułu I dostępne będą na stronie internetowej od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Moduł II - dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym. Należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd” http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/