Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 kwietnia, 2019 - 09:46
zaktualizowany: czwartek, 25 kwietnia, 2019 - 09:46
Biblioteka
Prezentujemy listę szkół, które otrzymały wsparcie finansowe.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że 15 kwietnia br., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa nr 31/NPRC/JST/2019 na dofinansowanie ze środków budżetowych zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667).

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe mają za zadanie:

  1. zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
  2. podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą zaplanowanie zakupu książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
  3. zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
  4. uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  5. zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  6. dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
  7. uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W załączeniu: lista szkół, które otrzymały dofinansowanie.


Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: