Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki rekrutacji do projektów w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 22 maja, 2019 - 11:02
zaktualizowany: środa, 22 maja, 2019 - 11:04
Unia Europejska
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie realizuje projekty w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Realizowane projekty:

1)      Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) – HOT

2)      Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) -  IT

Komisja rekrutacyjna dokonała analizy zgłoszeń i wytypowała 3 szkoły, które będą uczestnikami projektów:

1)      Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6/8 w Warszawie (HOT)

2)      Technikum Łączności im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, Aleja Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie (IT)

3)      Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Polna 7 w Warszawie (IT).

Wszystkim szkołom, które zgłosiły chęć udziału w projektach - dziękujemy a wygranym - gratulujemy.