Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs Złote Wachlarze 2019

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 13 listopada, 2019 - 09:31
zaktualizowany: czwartek, 28 listopada, 2019 - 11:49
Konkurs Złote Wachlarze 2019
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zaprasza do zgłaszania kandydatów do konkursu Złote Wachlarze 2019.

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do:
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce. 

Etapy konkursu:

Zgłaszanie kandydatów
Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką migracyjną.

Nominacje
Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu wyłania Nominowanych do nagrody Złotych Wachlarzy w kategorii Osoba i Instytucja.

Głosowanie
Na podstawie Nominacji Kapituła wyłania Laureatów konkursu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do głosowania na Nagrodę Publiczności.

Gala Złotych Wachlarzy
Uroczyste ogłoszenie Laureatów oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy odbędzie się podczas Gali Złotych Wachlarzy.

Dlaczego powstał konkurs Złote Wachlarze?
Mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw – prawie 272 milionów ludzi na świecie to migranci. Pozytywny wpływ migracji na rozwój społeczno-gospodarczy jest wyraźnie podkreślony w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń – życiowych wyborów, zysków i strat związanych z migracją. To także wachlarz wyzwań, związanych chociażby z integracją imigrantów w krajach przeznaczenia, oraz wachlarz korzyści - ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.
Liczba imigrantów w Polsce stale wzrasta. W polskich firmach przybywa cudzoziemskich pracowników, a na uczelniach zagranicznych studentów. Jak promować uporządkowane migracje, z poszanowaniem praw człowieka? Jak w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą migranci i sprostać wyzwaniom związanym z integracją migrantów ze społeczeństwem polskim? Przede wszystkim poprzez podejmowanie szerokiego wachlarza działań służących tworzeniu legalnych kanałów migracyjnych, odpowiedniemu przygotowaniu zarówno instytucji i społeczeństwa do przyjęcia migrantów, jak również wspieraniu samych migrantów w przystosowaniu się do życia w nowym kraju i nowej kulturze.
Zainaugurowany w roku 2013 konkurs Złote Wachlarze powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.
Jaki jest cel konkursu Złote Wachlarze?
Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce. Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest w grudniu podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.
Kto zasiada w Kapitule konkursu Złote Wachlarze 2019?
• Andrzej Drozd – Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej;
• Dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, laureat konkursu Złote Wachlarze 2017 w kategorii Osoba;
• Myroslava Keryk – Prezeska Fundacji „Nasz Wybór”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2015 w kategorii Osoba;
• Dr hab. Witold Klaus, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, laureat konkursu Złote Wachlarze 2018 w kategorii Osoba;
• Agnieszka Kosowicz – Prezeska Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2016 w kategorii Osoba; • Anna Potocka-Domin – Wiceprezeska Business Centre Club, Dyrektorka Instytutu Interwencji Gospodarczych, ekspertka ds. CSR;
• Anna Rostocka – Dyrektorka Biura IOM w Warszawie, Przewodnicząca Kapituły;
• Krystyna Starczewska – Dyrektorka Krajowego Forum Oświaty

Organizatorem konkursu jest Krajowe Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie. Założona w 1951 roku Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest agendą ONZ i wiodącą organizacją międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzą 173 państwa członkowskie, w tym Polska. 

IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Więcej informacji o misji i działaniach IOM na: www.iom.pl oraz www.iom.int.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Złote Wachlarze 2019 informacja o konkursie418.33 KB