Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach od września

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 stycznia, 2021 - 09:17
zaktualizowany: wtorek, 23 lutego, 2021 - 11:37
" "
Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.

Warszawa na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego przygotowaliśmy procedury postępowania, z których dyrektorzy będą mogli skorzystać, dostosowując je do potrzeb placówk. Do przedszkoli i szkół będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko - jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły - oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie rekomendujemy jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych.

Treść procedur w załącznikach.

Pliki do pobrania: