Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 11 stycznia, 2021 - 13:07
zaktualizowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 10:20
Testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2

Od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r. 

Badania/testy są dobrowolne i bezpłatne. Testy będą wykonywane metodą RT-PCR.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, które odpowiadają za proces testowania, do 5 stycznia br. zbierały listy imienne chętnych pracowników szkół podstawowych.

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zadeklarował udział w testowaniu na obecność
SARS-Cov-2, otrzyma w dniu poprzedzającym badanie wiadomość SMS z informacją o terminie badania. Zakończenie testowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jest planowane na 15 stycznia.

Pod załączonym linkiem do strony Narodowego Funduszu Zdrowia – Mazowieckiego Oddziału   Wojewódzkiego w Warszawie, znajduje się wykaz punktów wymazowych z terenu Mazowsza:

http://nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/covid-19-wykaz-punktow-pobran-na-terenie-mazowsza-aktualizacja,438.html

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki: Wynik badania każdy otrzyma najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia 2021 . Wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za pomocą której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2 muszą poddać się obowiązkowej 10. dniowej izolacji domowej oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu.

Wszystkie pytania dotyczące przeprowadzania testów prosimy kierować do powiatowych stacji sanepidu, które odpowiadają za proces testowania.

Miasto Stołeczne Warszawa, będące organem prowadzącym warszawskie placówki oświatowe, nie odpowiada za przebieg i organizację testów na obecność koronawirusa wśród pracowników szkół podstawowych. 

Polecamy sprawdzać aktualne dane na stronach rządowych instytucji, m.in. PSSE i MKO.

Więcej informacji na stronie https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15393,Przygotowania-do-powrotu-uczniow-do-szkol-i-testy-przesiewowe-dla-nauczycieli-na.html