Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program "Złote Szkoły NBP"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 15:19
zaktualizowany: środa, 17 lutego, 2021 - 09:57
Program "Złote Szkoły NBP"
Uruchomiona została pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli.
Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych. Program uwzględnia ograniczenia związane z pandemią.
 
Ogólne zasady:
1. Temat przewodni edycji: Giganci finansów osobistych.
2. Czas trwania edycji: od 18 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
1) termin realizacji Zadań i przesyłania Opisów z przebiegu Zadań: do 30 kwietnia 2021 r.
2) wyłonienie „Złotych Szkół NBP” edycji: do 21 czerwca 2021 r.
3) wyłonienie, spośród wszystkich „Złotych Szkół NBP” edycji, laureatów najlepiej zrealizowanych zadań w danej kategorii: do 21 czerwca 2021 r.
3.Zadania do wykonania w edycji:
1) Zadanie: „Spotkanie z ekspertem”;
2) Zadanie: „Lekcja z ekonomią”;
3) Zadanie: „Debata szkolna”.
 
Celem programu jest aktywizacja jak największej liczby szkół i w rezultacie stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół, aspirujących do miana liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej.
Wyłonienie placówek edukacyjnych z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz ogłoszenie laureatów pierwszej edycji programu NBP nastąpi do końca czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania: