Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Niekonwencjonalne nauczanie, czyli sztuka w czasach pandemii

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 17 lutego, 2021 - 14:34
zaktualizowany: wtorek, 23 lutego, 2021 - 11:37
Klub Miłośników Sztuki i Literatury w bibliotece szkolnej LXIII LO im. Lajosa Kossutha na Ursynowie wydał książkę „Co dwie głowy, to nie jedna… Niesforne zapiski obrazem malowane”. Uczestnikami, twórcami w projekcie są odważne i kreatywne indywidualności, całkowicie różniące się osobowości o jednym wspólnym mianowniku, jakim jest wrażliwość (w sumie 11 osób, w tym jedna spoza liceum). Konsekwentna, czasami trudna chęć wyrażenia własnych myśli, uczuć, emocji była napędem w realizacji tego celu. Projekt powstał w ramach programu Inicjator w Akcji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Youth Human Impact.

Zbiór 11. twórczych głów

Jest to zbiór twórczości, która powstała dzięki talentom artystycznym, tj. pisarstwo, malarstwo, rysunek, czy fotografika, ale nie tylko. Ta czysto autorska twórczość narodziła się pod wpływem emocji, które towarzyszyły i towarzyszą jej autorom. Takie emocje są w każdym z nas. Wielką sztuką jest umieć, a przede wszystkim mieć odwagę je wyrazić i podzielić się nimi z innymi. Książka jest swoistego rodzaju dialogiem pomiędzy twórcą a czytelnikiem, opowieścią mającą własny scenariusz, zupełnie spontanicznie pisany i konsekwentnie realizowany przez redakcję.

Przedmowę do książki napisał Robert Gliński, reżyser filmowy, natomiast autorem adnotacji jest poeta i prozaik, Tomasz Jastrun.

W wyniku tego projektu powstała także galeria obrazów w LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie.

Klub Miłośników Sztuki i Literatury

Działalność w szkolnym Klubie Miłośników Sztuki i Literatury oraz praca w projektach uaktywniła, dowartościowała, zintegrowała uczniów. Zaangażowana młodzież rozwinęła możliwości twórcze, artystyczne, literackie, informacyjne, redakcyjne, doskonalące kompetencje językowe i artystyczne, uczące krytycznego spojrzenia, komentowania wydarzeń kulturalnych, literackich. Stworzyło to możliwość prezentowania własnych prób artystycznych, m.in. literackich i dziennikarskich. Uczniowie poznali zasady pracy zespołowej, jednocześnie przyczynili się do nadania realizowanemu przedsięwzięciu większej wiarygodności i atrakcyjności w opinii odbiorców. Takie podejście bardzo sprzyjało integracji i budowaniu poczucia odpowiedzialności za prowadzenie przedsięwzięcia. Ważne było pozostawienie uczniom dużego zakresu samodzielności i prawdziwego wpływu na wszystkie działania twórcze, zwłaszcza na zamieszczoną treść i formę. Młodzi artyści czuli się wtedy zrealizowani i maksymalnie aktywni.

Autorzy tekstów: Kacper Jakubiak, Joanna Janicka , Nadia Mach, Anna Skobodzińska, Melania Wardzińska, Joanna Wojciuk, Joanna Ziemba.

Autorzy ilustracji: Patrycja Diller, Nataniel Karpiński, Sandra Pawłowska, Ida Poczykowska, Anna Skobodzińska, Joanna Ziemba.

Redakcja, wybór i opracowanie: Joanna Ziemba, Joanna Wojciuk.

Wydawca: Wydawnictwo Ridero