Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uczniowie podróżują bezpłatnie – Karta Ucznia dla pierwszoklasistów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 maja, 2021 - 11:16
zaktualizowany: wtorek, 18 maja, 2021 - 11:16
Rodzice i opiekunowie dzieci, które we wrześniu rozpoczynają naukę w szkole podstawowej mogą już składać wnioski o wyrobienie Karty Ucznia. Dzięki niej dziecko będzie bezpłatnie korzystało z Warszawskiego Transportu Publicznego. Pierwszoklasiści dostaną karty z wyjątkowym wzorem przygotowanym przez 9-letnią Zosię z bielańskiej szkoły.

Czym jest Karta Ucznia?

Od 2017 roku uczniowie warszawskich szkół podstawowych oraz dzieci mieszkające w Warszawie, ale uczące się w miejscowościach z nią sąsiadujących, nie płacą za przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Uprawnienia te potwierdza Karta Ucznia wydawana – za pośrednictwem szkół – przez Zarząd Transportu Miejskiego. Na podstawie Karty Ucznia można bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym w obydwu strefach biletowych oraz – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dzięki temu dzieci i młodzież jeżdżą „na karcie” nie tylko do szkoły i domu, ale mogą także wybrać się na dalszą wycieczkę.

Jak wyrobić Kartę Ucznia?

Wniosek o wydania Karty Ucznia można złożyć on-line. Ze szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko rodzice lub opiekunowie otrzymają link do strony internetowej, na której wypełnia się wniosek-formularz. Aby dziecko otrzymało swoją Kartę Ucznia we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do 23  maja.

Do złożenia wniosku potrzebne jest aktualne legitymacyjne zdjęcie dziecka wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Fotografia powinna być w formacie JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 2 MB.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, wnioskodawcy otrzymają e-mailem potwierdzenie złożenia dokumentu. Gotowa karta zostanie dostarczona do szkoły, a placówka zawiadomi o możliwości jej odbioru.

Co w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do podwarszawskiej szkoły?

Jeżeli rodzice i opiekunowie mieszkają w Warszawie, ale dziecko rozpoczyna edukację w szkole znajdującej się w sąsiadującej z nią miejscowości, kartę można wyrobić w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Należy zabrać ze sobą:

  • wypełniony wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
  • aktualne legitymacyjne zdjęcie (o wymiarach 3,5x4,5 cm) dziecka
  • ważną legitymację szkolną (na której wskazany jest adres zamieszkania ucznia) lub zaświadczenie wydane przez szkołę (z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym) i dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

Zachód słońca nad Wisłą

Dzieci, które rozpoczynają naukę w roku szkolnym 2021/22 otrzymają Karty Ucznia z wyjątkowym wzorem przygotowanym – w ramach konkursu ogłoszonego przez m.st. Warszawa – przez 9-letnią Zosię z bielańskiej szkoły.

Zosia „zaprasza” nas wieczorem – podczas pięknego zachodu słońca – nad Wisłę w okolice pomnika Syreny i mostu Świętokrzyskiego. W tle miasto szykuje się do snu, zarówno jego lewy brzeg z górującym nad nim Pałacem Kultury i Nauki, jak i prawy – z PGE Stadionem Narodowym i urokliwymi kamienicami na Saskiej Kępie.