Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki Matur 2021

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 5 lipca, 2021 - 15:53
zaktualizowany: poniedziałek, 5 lipca, 2021 - 15:53
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne dane na temat wyników matur.

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2021 r. w Warszawie znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie https://www.oke.waw.pl/

W Warszawie egzamin maturalny zdawało 18174 osób, spośród których maturę zdało 15454  (85%) i  podobnie jak w roku ubiegłym jest to najlepszy wynik w województwie mazowieckim.  Dla porównania w roku ubiegłym maturę zdawało 16395 osób, spośród których maturę zdało 13921 (84,9%).

W liceach maturę zdało 12912 (88,4%) spośród 14602 zdających.  W roku ubiegłym zdało 88,6%

W technikach maturę zdało 2542 tj. 71,2%  spośród  3572 zdających.  W roku ubiegłym maturę  zdało 70,7%  zdających.

W Polsce maturę zdało 74,5% wszystkich zdających, w tym w liceach ogólnokształcących  zdało 81%, zaś w technikach  64,0%.