Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pożegnanie Pani Profesor Jadwigi Bińczyckiej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 sierpnia, 2019 - 13:29
zaktualizowany: wtorek, 13 sierpnia, 2019 - 13:34
Znak żałoby
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej

Wybitnego pedagoga, działaczki społecznej i humanistki,
która całym swym życiem oddana była ochronie praw dziecka
i szerzeniu idei korczakowskich.
Wyróżniona została Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
Była również Kawalerem Orderu Uśmiechu oraz honorową przewodniczącą
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja Biura Edukacji wraz z pracownikami oraz Kapituła Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka