Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Michał Kosior, Biuro Edukacji

24 marca, 2016 - 15:24
II Warszawska Konferencja Samorządów Uczniowskich: Kino Atlantic - 13 kwietnia 2016 r.
Chcecie wiedzieć jak skutecznie działać w samorządzie szkolnym? Co samorząd może? I kto może mu pomóc w realizacji działań? Jak dobrze współpracować z Radą Rodziców i dyrekcją szkoły? Odpowiedzi na te i inne pytania będziecie mogli poznać już 13 kwietnia br. w czasie konferencji poświęconej ludziom aktywnym, pragnącym doskonalić życie społeczności szkolnych.