Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: piątek, 26 lutego, 2016 - 15:04
zaktualizowany: piątek, 26 lutego, 2016 - 15:04

Warszawa, 26 lutego 2016 r. 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich,

Raz jeszcze przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące edukacji dzieci sześcioletnich.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty dzieci sześcioletnie  mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej albo kontynuować edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w szkole lub w przedszkolu. W Warszawie edukacja dla sześciolatków zorganizowana będzie, wzorem ostatnich lat, w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy zdecydowani są zapisać dziecko do pierwszej klasy, mogą to uczynić od 1 kwietnia. Pozostali rodzice zapisują dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach – warto pamiętać, że dziecko przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole nie rejonowej może w tej szkole, w przyszłym roku, kontynuować naukę w klasie pierwszej. Będą także organizowane oddziały zamiejscowe przedszkoli w sąsiednich szkołach podstawowych. Ostateczna liczba oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w danej szkole będzie dostosowana do preferencji rodziców. Nieprawdziwe są informacje rozsyłane przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców o rzekomym łamaniu prawa przez samorząd warszawski. Zaplanowana organizacja edukacji dzieci sześcioletnich jest zgodna z prawem, a incydentalne przypadki odmowy przyjęcia wniosku rodziców o kontynuacji edukacji przedszkolnej zostały wyjaśnione.

W ubiegłym roku do przedszkoli samorządowych zostały przyjęte wszystkie pięciolatki i czterolatki, oraz 90 procent trzylatków. W Warszawie łączne wydatki na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosą w 2016 roku prawie 650 mln zł. Środki przekazane z MEN to ok. 85 mln zł, co pokrywa 13 proc. wydatków. Roczny koszt utrzymania dziecka w warszawskim przedszkolu wynosi ponad 11 tys. zł. W tej kwocie środki z MEN to zaledwie 1370 zł.  Pozostawienie dzieci sześcioletnich w przedszkolach skutkuje brakiem miejsc dla trzylatków. Władze Warszawy zrobią wszystko, by wesprzeć rodziców najmłodszych dzieci.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z pracownikami dzielnicowych wydziałów oświaty i do skorzystania z informacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji – www.edukacja.warszawa.pl.

 

Z wyrazami szacunku

 

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Urzędu m.st. Warszawy