Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół ds. edukacji dzieci cudzoziemskich – informacja i zaproszenie do współpracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: wtorek, 26 kwietnia, 2016 - 09:33
zaktualizowany: wtorek, 26 kwietnia, 2016 - 10:34

Od początku marca, przy Biurze Edukacji działa Zespół ds. edukacji dzieci cudzoziemskich. Jest to zespół międzysektorowy, złożony z przedstawicieli Biura Edukacji, WCIES-u oraz organizacji pozarządowych.

Głównym celem powołania zespołu jest przygotowanie systemu wsparcia szkół w kontekście edukacji dzieci cudzoziemskich oraz organizacja opieki nad nimi. Rezultatem prac zespołu będzie opracowanie Poradnika dla dyrektorów szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Planowany termin opracowania i upowszechnienia poradnika to wrzesień/październik 2016 r.

W ramach Zespołu wyodrębniło się 5 podzespołów, w których przebiegają robocze prace:

  • Zespół ds. inwentaryzacji zasobów
  • Zespół ds. szkoleń dla nauczycieli
  • Zespół ds. zmian prawnych
  • Zespół ds. pracy asystenta międzykulturowego
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przez ostatni miesiąc udało się zinwentaryzować zasoby, zarówno jeśli chodzi o publikacje, jak i ofertę szkoleniową. Opracowano także, już dość szczegółowo, plan współpracy szkół i asystentów międzykulturowych. Zdefiniowano również główne wyzwania dla dalszych działań. Na pewno jednym z poważniejszych problemów są zmiany prawne, w kontekście pracy szkół z dziećmi cudzoziemskimi, zarówno na poziomie samorządowym, jak centralnym.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace zespołów zadaniowych, zgłaszanie uwag, opinii i sugestii. Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu prosimy o kontakt z koordynatorką  Klarą Sołtan-Kościelecką, cudzoziemcy@edu.um.warszawa.pl

 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Urzędu m.st. Warszawy