Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

List do rodziców dzieci sześcioletnich

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: piątek, 6 maja, 2016 - 15:36
zaktualizowany: piątek, 6 maja, 2016 - 15:37
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich,

zachęcamy do zainteresowania się ofertą przygotowaną przez warszawskie szkoły. Do końca kwietnia prawie 30 procent rodziców zdecydowało o posłaniu sześciolatka do pierwszej klasy. Na najmłodszych uczniów czekają dobrze wyposażone sale dydaktyczne (z wydzieloną częścią rekreacyjną), place zabaw, atrakcyjne pomoce naukowe (tablice multimedialne, komputery). Od 2009 roku wprowadzony został standard organizacji pracy pierwszych klas. Przez siedem lat dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i samorząd warszawskich pracowali nad optymalnymi rozwiązaniami edukacji najmłodszych. Warszawscy nauczyciele zostali przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim (w pierwszej klasie i na następnych etapach nauczania). Samorządowa miejska placówka doskonalenia nauczycieli prowadziła i prowadzi wiele różnych szkoleń, warsztatów, konferencji wspierających kadrę dydaktyczną. Szczególną pomocą objęto młodych stażem nauczycieli, pracujących z najmłodszymi dziećmi.

Podjęte wysiłki przyniosły pozytywne rezultaty – sześciolatki dobrze radzą sobie w szkole. W badaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sześciolatki urodzone w 2003 roku w sprawdzianie kończącym naukę w szkole podstawowej okazały się lepsze od kolegów z rocznika 2002 (był to pierwszy rok sześciolatków w pierwszych klasach, w Warszawie stanowiły 11 procent wszystkich uczniów). Wyniki z języka polskiego kształtowały się następująco: język polski dzieci z 2002 roku – 73 proc., dzieci z 2003 – 77 proc.;  matematyka – rocznik 2002 – 61 proc., 2003 – 68 proc. Podobnie wypadł test z języka angielskiego – starsze dzieci – 78 proc., młodsze 83 proc. Tę tendencję potwierdzają wyniki z warszawskich szkół. W jednej mokotowskich placówek procent dzieci osiągających wysokie wyniki na sprawdzianie po VI klasie był wyższy u uczniów, którzy wcześniej  rozpoczęli naukę: 43,8 proc. do 37,5 proc. (wynik części język polski i matematyka) oraz 43.,7 proc. do 41,7 proc. (wynik części język angielski).

Centralna Komisja Egzaminacyjna tak podsumowała wyniki sprawdzianu po VI klasie (w 2015 roku): „Uczniowie urodzeni w 2003 r., którzy poszli do szkoły w 2009 r. (w wieku 6 lat), w porównaniu do uczniów urodzonych w 2002 r., uzyskali średnio: z języka polskiego – wyniki wyższe o 4 punkty procentowe (p.p.); z matematyki –wyniki wyższe o 7 p.p. z języka angielskiego – wyniki wyższe o 5 p.p.”

W nowym roku szkolnym na warszawskich sześciolatków, które rozpoczną naukę w I klasie czekają:

  • dodatkowe 2 godziny tygodniowo przyznane decyzją Prezydenta m.st. Warszawy (jedna godzina na naukę języka obcego, druga godzina na zajęcia dodatkowe);
  • opieka logopedy, psychologa i pedagoga oraz opieka pielęgniarska;
  • rozmaite zajęcia dodatkowe – artystyczne, naukowe,  rozwijające zainteresowania (m.in. nauka programowania, nauka gry w szachy);
  • biblioteka, sala gimnastyczna, pracownie.

Uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych, prowadzonych w różnych przestrzeniach szkolnych (nie tylko w murach szkoły), od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia.

Nadchodzący rok szkolny jest rokiem szczególnym – mniej liczne klasy, mniej liczny rocznik może ułatwić dalszą drogę edukacyjną – łatwiejszy dostęp do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej czy  na kierunek studiów.

Do szkoły podstawowej obwodowej można zapisać dziecko już teraz, wystarczy  wypełnić i złożyć w tej placówce zgłoszenie dziecka do klasy I.  W przypadku ubiegania się o miejsce w szkole spoza obwodu należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej i w dniach od 9 do 12 czerwca br. wypełnić w systemie rekrutacyjnym wniosek  o przyjęcie dziecka, następnie go wydrukować i złożyć w szkole podstawowej.

Jest czas na refleksję i podjęcie decyzji!

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor

Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy