Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Cyfrowy Zajączek” przyniósł warszawskim szkołom sprzęt komputerowy, wolne treści oraz wolne i otwarte oprogramowanie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 3 kwietnia, 2014 - 14:26
zaktualizowany: piątek, 4 kwietnia, 2014 - 10:44
2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Generała Zajączka 7 odbyła się konferencja, zorganizowana przez Biuro Edukacji i Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, poświęcona cyfryzacji warszawskich szkół. Przedstawiono informacje na temat kilku nowo uruchomionych projektów cyfryzacyjnych polegających na dostarczeniu szkołom nowego sprzętu komputerowego. Zaprezentowano również projekty związane z wolnym oprogramowaniem, wolnymi treściami edukacyjnymi (na przykładzie portalu Wolne Lektury), tworzeniem przez nauczycieli materiałów do nauki w Internecie (na przykładzie Khan Academy Polska).

Przyczynkiem do spotkania było rozpoczęcie procesu przekazywania do szkół sprzętu komputerowego niewykorzystywanego już w Urzędzie m.st. Warszawy. Te w pełni funkcjonalne i wystarczające do realizacji podstawy programowej zestawy komputerowe zostały wyposażone w systemy operacyjne i oprogramowanie edukacyjne oparte na otwartych licencjach. Do końca roku dostarczonych będzie 400 zestawów komputerowych, a w kolejnych latach planuje się dalsze partie sprzętu. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych zainstalowali na komputerach wolne oprogramowanie. W pierwszej kolejności komputery trafia do szkół specjalnych. Urząd m.st. Warszawy oferuje szkołom serwis przekazanego sprzętu.

 

Jest to kolejne działanie zmierzające do podnoszenia jakości wyposażenia szkół i uczniów w sprzęt i kompetencje ICT. Warto wspomnieć o niedawno rozpoczętym projekcie Argos, realizowanym przez Biuro Pomocy i Polityki Społecznej, polegającym na nieodpłatnym przekazaniu laptopów z dostępem do Internetu (na 5 lat) uczniom w trudnej sytuacji materialnej, a osiągającym dobre wyniki w nauce. Do przekazania jest 1000 laptopów.

 

Równolegle w Biurze Edukacji trwają przygotowania do wprowadzenie do programów warszawskich szkół dodatkowej nauki programowania. W zgodnej opinii urzędników, nauczycieli i zewnętrznych ekspertów podstawowe umiejętności programistyczne są niezwykle ważne na zmieniającym się rynku pracy XXI wieku.

 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk związanych z wolnymi treściami edukacyjnymi i wolnym oprogramowaniem, jak i środowiska warszawskiej oświaty. Gośćmi byli m.in.: Lider Cyfryzacji i pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji Włodzimierz Marciński, Dyrektor Fizyki Teoretycznej PAN prof. Lech Mankiewicz, Prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Michał Woźniak oraz Prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc oraz ponad 150 dyrektorów i nauczycieli warszawskich szkół, jak też uczniowie zespołu szkół.

 

Uczestnicy konferencji podkreślali, że współczesny system edukacji musi położyć jeszcze większy nacisk na wykorzystywanie narzędzi informatycznych do nauki wszystkich przedmiotów. Innym ważnym obszarem poruszonym na spotkaniu były zbyt rzadko używane w szkołach, a darmowe i o wysokiej jakości merytorycznej, wolne treści edukacyjne. Poświęcono także dużo miejsca na promowanie wolnego i otwartego oprogramowanie, które oprócz ogromnych wartości merytorycznych dla szkoły i ucznia, znaczących walorów ekonomicznych i funkcjonalnych dla organu prowadzącego, niesie ze sobą piękną ideę wspólnej, bezinteresownej pracy na rzecz innych. Warszawa jest miastem innowacyjnym i otwartym, chcemy żeby znajdowało to odzwierciedlenie w powszechności i jakości e-nauczania, e-zarzadzania w edukacji oraz jak najlepszego wyposażenia szkół w sprzęt ICT.

Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

 

Źródło informacji: