Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Doradztwo metodyczne

15 marca, 2017 - 08:16
Rekrutacja doradców metodycznych m.st. Warszawy
19 maja, 2016 - 10:29
Konkurs na doradcę metodycznego m.st. Warszawy - nabór wniosków do 17 czerwca 2016 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek m.st. Warszawy
20 kwietnia, 2016 - 14:47
Wyniki konkursu na doradcę metodycznego m.st. Warszawy
Publikujemy wyniki prac komisji która podjęła decyzję o powierzeniu zadań doradcy metodycznego.
20 kwietnia, 2016 - 12:59
Konkurs na doradcę metodycznego m.st. Warszawy
18 marca, 2016 - 15:45
Rekrutacja doradców metodycznych m.st. Warszawy
10 lipca, 2015 - 13:55
Warszawski Model Przygotowania Językowego w Wychowaniu Przedszkolnym
W odpowiedzi na zmianę przepisów oświatowych Biuro Edukacji przyjęło Warszawski Model Przygotowania Językowego w Wychowaniu Przedszkolnym.
Znamy laureatów Konkursu Matematycznego „Zdrowy styl życia”
3 czerwca, 2015 - 15:26
Znamy laureatów Konkursu Matematycznego „Zdrowy styl życia”
Szanowni Państwo,
24 kwietnia, 2015 - 11:29
Wyniki konkursu na doradcę metodycznego m.st. Warszawy
1 kwietnia, 2015 - 11:50
REKRUTACJA DORADCÓW METODYCZNYCH m.st. WARSZAWY
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek m.st. Warszawy
1 kwietnia, 2015 - 11:50
Wyniki konkursu na doradcę metodycznego m.st. Warszawy
Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji, po ocenie formalnej złożonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, podjęła decyzję o powierzeniu zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. następującym osobom:

Strony