Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki konkursu na doradcę metodycznego m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 kwietnia, 2016 - 11:47
zaktualizowany: środa, 20 kwietnia, 2016 - 14:47
Publikujemy wyniki prac komisji która podjęła decyzję o powierzeniu zadań doradcy metodycznego.

 Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji, po ocenie formalnej złożonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, podjęła decyzję o powierzeniu zadań doradcy metodycznego następującym osobom:

 

1.

Marta Czerniak - Czyżniak

geografia - szkoły ponadgimnazjalne

2.

Agnieszka Dobrowolska

praca z uczniem zdolnym - wszystkie etapy edukacyjne

3.

Urszula Dzwonowska

informatyka - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

4.

Sylwia Grzegorzewska

placówki edukacji pozaszkolnej

5.

Katarzyna Jasińska

edukacja plastyczna

6.

Elżbieta Konopacka

logopedia

7.

Marzena Niedośpiał

przedmioty zawodowe

8.

Anna Podgórska

pedagog - szkoły ponadgimnazjalne

9.

Ewa Rysińska

język angielski i projekty współpracy międzynarodowej - gimnazjum

10.

Marcin Stanowski

język angielski i projekty współpracy międzynarodowej - szkoły ponadgimnazjalne

11.

Eliza Trzepizór

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

12.

Bożenna Wapińska

przedmioty zawodowe

 

 

Zadania zostaną powierzone na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy