Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs na doradcę metodycznego m.st. Warszawy - nabór wniosków do 17 czerwca 2016 r.

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 maja, 2016 - 10:26
zaktualizowany: czwartek, 19 maja, 2016 - 10:29
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ogłasza rekrutację doradców metodycznych m.st. Warszawy w następujących obszarach:

 • wychowanie przedszkolne – 2 osoby;

 • edukacja wczesnoszkolna – 2 osoby;

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 5 osób:

  pedagog – szkoła podstawowa;

  pedagog – gimnazjum;

  poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

  resocjalizacja i edukacja przeciw wykluczeniu;

  oligofrenopedagogika.

 • przedmioty humanistyczne –  3 osoby:

  biblioteki szkolne – wszystkie etapy edukacyjne;

  wiedza o społeczeństwie i samorządność szkolna – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne;

  wiedza o kulturze i edukacja medialna;

 • doradztwo interdyscyplinarne – 1 osoba:

  praca z uczniem cudzoziemskim i edukacja reemigrantów -  wszystkie etapy edukacyjne;

 • matematyka – 2 osoby –szkoła podstawowa i gimnazjum;

 • informatyka we wczesnoszkolnym etapie nauczania – 1 osoba;

 • nauki przyrodnicze – 5 osób:

  biologia – gimnazjum;

  biologia i przyroda – szkoły ponadgimnazjalne;

  geografia - gimnazjum;

  fizyka –szkoły ponadgimnazjalne;

  chemia – gimnazjum;

 • języki obce – 2 osoby:

  język angielski – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

  języki romańskie – wszystkie etapy edukacyjne;

 • przedmioty zawodowe – 1 osoba.

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.).

Dokumenty należy składać w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4 do 17 czerwca 2016 r. do godz. 16:00. Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w pliku: Rekrutacja 2016.

 

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Rekrutacja 2016172.44 KB
PDF icon Koncepcja doradztwa metodycznego557.87 KB
Plik Arkusz aplikacyjny21.46 KB