Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

9 kwietnia, 2020 - 13:17
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.
22 sierpnia, 2019 - 09:07
Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i uczysz szacunku dla różnorodności i praw człowieka? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września.
12 sierpnia, 2019 - 14:33
Przedszkole Niepubliczne „Smerf” - oferta pracy
6 marca, 2019 - 14:53
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r.
Bukiet
12 października, 2018 - 15:16
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
10 października, 2018 - 14:20
„Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”
Ruszyły zapisy do ścieżki 2 (otwarte szkolenia, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria) w ramach projektu „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”.
9 października, 2018 - 09:49
Festiwal Nauki - Program 2018
Program Festiwalu Nauki podzielony jest na dwie części: program lekcji i program spotkań. Lekcje festiwalowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup szkolnych, więcej informacji o nich znajdą Państwo w zakładce "Dla Szkół".
Na karcie z żółtym paskiem wybierasz radnych swojej dzielnicy. W Warszawie jest 18 dzielnic i każda z nich ma swoją radę dzielnicy, która zajmuje się m.in. uchwalaniem budżetu dzielnicy, bezpieczeństwem mieszkańców, transportem, kulturą czy ochroną środowiska. Na karcie do głosowania zaznaczasz tylko jednego kandydata. Kadencja radnych trwa 5 lat. Radni dzielnicy wybierają zarząd dzielnicy, na czele którego stoi burmistrz.
8 października, 2018 - 11:14
Moje pierwsze wybory
Moje pierwsze wybory - kampania adresowana do młodzieży 18-21 oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli
4 października, 2018 - 14:30
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.
Do dnia 5 października 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie opłat za dokształcanie pobierane przez szkołę wyższą, instytut naukowo-badawczy, za kurs kwalifikacyjny.
2 października, 2018 - 11:37
Młodzi warszawiacy w świetle międzynarodowego badania umiejętności uczniów OECD PISA
Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

Strony