Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Znamy laureatów nagrody za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

opublikowany: wtorek, 17 listopada, 2020 - 13:17
zaktualizowany: wtorek, 24 listopada, 2020 - 09:59
Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień.
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
- rozprawy doktorskie – nagroda główna w wysokości 15 tys. złotych oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych;
- prace magisterskie - laureat nagrody głównej otrzymał 7 tys. złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych.
Nagrody główne
W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński.
W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano mgr Annie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotorką pracy była dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.
Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:
- dr Łukasz Bukowiecki z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Roch Sulima;
- dr Magdalena Czarnecka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”. Promotorką pracy była prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a promotorem pomocniczym dr Piotr Zańko.
- dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: “Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Tomczuk, a promotorem pomocniczym prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.
Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:
- mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału”. Promotorem pracy był dr inż. arch. Artur Filip, a promotorem pomocniczym mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.
- mgr Dawid Jan Maciuszek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”. Promotorem pracy był dr Paweł Kowalski.
- mgr Emilia Rakowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie”. Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk.
Kapituła konkursu
Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Mirosław Filiciak z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
Skład kapituły 5. edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta:
- prof. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
- prof. Witold Bielecki – Akademia Leona Koźmińskiego;
- prof. Hanna Majkowska-Godlewska, Szkoła Główna Handlowa;
- prof. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- prof. Mirosław Filiciak – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
- prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski;
- dr Ewa Jarecka-Bidzińska, laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w poprzedniej edycji w 2019 roku;
- prof. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
- prof. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;  
- prof. Lidia Rudnicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
- Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
- dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska;
- Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
- Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy;
- dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy.
 
Transmisja z gali wręczenia nagródhttps://www.youtube.com/watch?v=U5DjR90rFX8