Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Odeszła od nas Pani Aldona Bałazińska-Lazur Dyrektor "Żoliborskiej Jedynki"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 grudnia, 2015 - 14:44
zaktualizowany: środa, 30 grudnia, 2015 - 12:56
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Aldony Bałazińskiej-Lazur Dyrektora "Żoliborskiej Jedynki" - wieloletniego nauczyciela geografii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ulicy Felińskiego 15.

W osobie Zmarłej straciliśmy wybitnego nauczyciela, pedagoga zawsze życzliwego i gotowego do pomocy, oddanego społeczności szkolnej.

Pani Dyrektor Aldona Bałazińska-Lazur pozostanie w naszych wspomnieniach jako osoba wielkiego serca i  wrażliwości na cierpienie innych.

Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk
Tagi: