Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 10 stycznia, 2017 - 10:05
zaktualizowany: wtorek, 10 stycznia, 2017 - 12:04
Już po oraz 19 Miesięcznik „Perspektywy” opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 pokazując najlepsze licea i technika.

Oprócz głównych rankingów tj.: Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 i Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2017 przedstawione zostały rankingi dodatkowe tj. ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017, Ranking Maturalny Techników 2017, Ranking Szkół Olimpijskich 2017 oraz Ranking Liceów Warszawskich 2017.

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników brane były pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.


Największy sukces odnieśliśmy w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym 2017. W pierwszej 10 znalazło się aż 8 warszawskich liceów ogólnokształcących. Na 1 miejscu uplasowało się: 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy, na 3 XIV LO im. S. Staszica, a na kolejnych VIII LO im. Władysława IV, LXVII LO im. J. Nowaka–Jeziorańskiego,  XXVII LO im. T. Czackiego, IX LO im. K. Hoffmanowej, II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego, V LO im. Księcia J. Poniatowskiego.


W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcącym 2017 w pierwszej 50 znalazło się 18 warszawskich liceów ogólnokształcących, w tym 16 prowadzonych przez m.st. Warszawę i 2 licea niepubliczne. Największy sukces osiągnęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica zajmując drugie miejsce. Do grona najlepszych liceów należą także: 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy, XXVII LO im. T. Czackiego, VIII LO
im. Władysława IV, II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego, LXVII LO im. J. Nowaka–Jeziorańskiego,   LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, V LO im. Księcia J. Poniatowskiego, IX LO im. K. Hoffmanowej, XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika. Licea te na przestrzeni 5 lat zawsze znajdują się w grupie pierwszych 25 liceów.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich 2017 w pierwszej 50 znalazło się 8 warszawskich szkół. XIV LO im. S. Staszica zajęło 2 miejsce.


W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 wśród najlepszych szkół znalazły się: Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT zajmując – 9 miejsce oraz Technikum nr 9 Lotnicze im Bohaterów Narwiku zajmując 44 miejsce.

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników do najlepszych szkół należą: Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT – 3 miejsce,  Technikum nr 9 Lotnicze im Bohaterów Narwiku - 22 miejsce, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego - 42 miejsce oraz Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. S. Kluźniaka  - 44 miejsce. 

 
 
Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500
 
 
Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200
 
 
Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200
 
 
Miejsca: 1-86
TECHNIKÓW 2017
Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250  251-300
Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200

 

Autor treści: