Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 15 maja, 2017 - 11:51
zaktualizowany: wtorek, 26 września, 2017 - 09:41

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 2 lutego 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2017 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXIX/1030/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Edukacji. Zgodnie z § 14 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Uchwała52 KB
Microsoft Office document icon Zarządzenie72 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 152.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 249.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 351 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 446.5 KB