Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawscy uczniowie są najlepsi

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 6 czerwca, 2017 - 13:54
zaktualizowany: wtorek, 6 czerwca, 2017 - 14:02
We wtorek, 6 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych z warszawskich szkół.

 W uroczystości udział wzięli: Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

Miasto Stołeczne Warszawa już po raz 10 wyróżnia najzdolniejszych uczniów, docenia nauczycieli i dyrektorów. Laureaci ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych, którzy mają zapewniony indeks na wyższe uczelnie, nie musieli przystępować do matury z przedmiotu, którego dotyczyła olimpiada, są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. A jeśli brali udział w konkursach organizowanych przez daną uczelnię i zajęli miejsce na podium, nie muszą się martwić o przyjęcie do niej.

Warszawa wspiera zdolnych i zaangażowanych 

Przypomnijmy, od 2007 r. stołeczny Ratusz podjął szereg działań związanych ze wspieraniem uzdolnionych uczniów. To m.in. program „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”, który promuje formułę „szkoły po lekcjach”, oferującej uczniom różnorodne zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania, współpracę ze szkołami wyższymi, dzięki której uczniowie mogą korzystać z zasobów intelektualnych i bazy uczelni czy certyfikaty „Wars i Sawa” dla szkół. Celem tych działań jest także podnoszenie efektywności kształcenia, umożliwienie szkołom wymiany doświadczeń, a także doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

W tym roku 164 tytuły laureata olimpiady lub konkursu zdobyło 140 uczniów, co oznacza, że 17 osób zwyciężyło w więcej niż jednym konkursie (rekordzista w 5 konkursach), najczęściej w podobnej dziedzinie, np. w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Chemicznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania. 

 Aż 13 osób reprezentowało lub będzie reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych w sześciu olimpiadach.  Są to: 

1.Olimpiada Matematyczna - Michał Siennicki, Jadwiga Agnieszka Czyżewska Łukasz Kamiński Stanisław Strzelecki (XIV LO im. S. Staszica)
 

2.Olimpiada Informatyczna - Stanisław Strzelecki 16 (XIV LO im. S. Staszica)
 

3.Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Iga Jaworska (XXXIII LO im. M.Kopernika)
 

4.Olimpiada Geograficzna - Daniel Dylewski (VIII LO im. Władysława IV)
 

5.XXXV Olimpiada Języka Łacińskiego - Cezary Jasiński ( XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej)
 

6.Międzynarodowa Olimpiada Historyczna „Bee and Bowl” - Jan Bąk, Jeremi Jaksina, Mateusz Gotowiec, Dominik Gajewski- Harvey, Patryk Pudłowski (II LO im. S. Batorego)

 


Wzrasta również liczba uczniów techników, którzy zostali laureatami olimpiad i konkursów. W 10 technikach mamy 24 laureatów - głównie olimpiad zawodowych.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Tagi: 
Źródło informacji: 
Autor treści: