Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 sierpnia, 2017 - 12:24
zaktualizowany: środa, 23 sierpnia, 2017 - 12:37
Tegoroczna konferencja organizowana jest w ramach Europejskiego Dnia Języków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Rada Europy corocznie we wrześniu ponawia apel do mieszkańców krajów członkowskich o podejmowanie nauki języków i to niezależnie od wieku uczących się czy form kształcenia. Wielojęzyczność umożliwia wzajemne zrozumienie pomiędzy poszczególnymi kulturami i jest podstawą bogactwa kulturowego naszego kontynentu.

Wielojęzyczność pojmowana jako znajomość przynajmniej dwóch języków obcych została uznana za jedną z podstawowych umiejętności, którą wszyscy obywatele UE powinni nabyć, aby zwiększyć swoje szanse na edukację i zatrudnienie. Polska, jako członek Unii Europejskiej, podejmuje liczne działania, by każdy obywatel znał oprócz języka ojczystego dwa języki obce.

Idea wielojęzyczności jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele kroków w celu podniesienia jakości i skuteczności nauki języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Nowe metody nauczania i technologie wprowadzane są do szkół, uczelni i placówek kształcenia językowego. Jednak oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. W czasach, gdy globalizacja i obecność nowoczesnych technologii w szkołach stają się codziennością, nie można zapominać o ludziach: o tych, którzy są ważni dla edukacji co najmniej tak samo jak uczniowie, czyli o nauczycielach.

Źródło informacji: