Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

6 października br. mija termin składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie opłat za dokształcanie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 2 października, 2017 - 15:19
zaktualizowany: poniedziałek, 9 października, 2017 - 11:00
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 6 października br. mija termin składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz kursy kwalifikacyjne (zgodnie z § 8 Zarządzenia Nr 144/2017 Prezydenta m.st. Warszawy).

Aktualne druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i wysokości dofinansowania znajdują się w zakładce Dla nauczyciela i dyrektora w Uchwale Nr XXXIX/1030/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniu Nr 144/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 r. Oba dokumenty są dostępne także na stronie BIP.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Źródło informacji: