Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpłatne, trzysemestralne studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 24 stycznia, 2018 - 16:31
zaktualizowany: środa, 24 stycznia, 2018 - 16:34
Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli oraz szkołami wyższymi, specjalizującymi się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli – Collegium Civitas i Akademią Pedagogiki Specjalnej – organizują bezpłatne, trzysemestralne studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania dyrektorom podległych placówek edukacyjnych zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu edukacyjnym, służącym podniesieniu jakości nauczania w mazowieckich szkołach i przedszkolach.

Projekt służy kompleksowemu wspieraniu placówek edukacyjnych i poprawieniu efektywności nauczania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy.

Dzięki dużej skali projektu możliwy jest udział w bezpłatnych studiach podyplomowych przedstawicieli wszystkich placówek prowadzonych przez Państwa samorząd.

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane dla trzech grup uczestników według funkcji sprawowanej w szkole lub przedszkolu. Skierowane są do 1) dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół lub przedszkoli, 2) kierowników zespołów przedmiotowych, 
3) kierowników świetlic. Umożliwi to dostosowanie przebiegu spotkań do specyficznych potrzeb ich uczestników oraz pozwoli na szerokie wykorzystanie wymiany doświadczeń.

Wszystkie informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.alo.ceo.org.pl.

Założenia Akademii i program studiów podyplomowych wpisują się w nurt zmian w systemie oświaty zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i odpowiadają na potrzeby szkół wynikające z planowanych zmian w prawie oświatowym (m. in. monitorowanie wdrażania podstawy programowej, doskonalenie nauczycieli, awans zawodowy).

Dzięki udziałowi w  projekcie kadra kierownicza szkół i przedszkoli będzie mogła podnieść swoje kompetencje i skutecznie prowadzić doskonalenie nauczycieli w prowadzonych przez siebie placówkach, a przez to znacząco poprawiać jakość kształcenia w szkołach.

Serdecznie zachęcam do przekazania informacji o Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się wszystkim szkołom i przedszkolom, które prowadzi Państwa samorząd.

Jestem przekonany, że prowadzony przez nas projekt umożliwi wprowadzenie wartościowej, jakościowej zmiany w nauczaniu w podległych Państwu szkołach i przedszkolach.

Z wyrazami szacunku,

Zespół ALO SUS

 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: