Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje tutorów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 lutego, 2018 - 10:48
zaktualizowany: czwartek, 1 lutego, 2018 - 11:04
Specjalność: nauczanie matematyki lub nauczanie języka polskiego

Szkoła Edukacji PAFW i UW prowadzi dzienne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, łączące teorię akademicką  i praktykę szkolną. Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczonym i prestiżowym Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Tutorzy będą prowadzili zajęcia praktyczne ze studentami, zapewniając im indywidualną opiekę oraz udzielając merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.

Na stanowisko tutora mogą kandydować doświadczeni nauczyciele matematyki / języka polskiego, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli”).

Wybranym kandydatom oferujemy w 2018 roku bezpłatne, kompleksowe, skrojone wedle indywidualnych potrzeb szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora oraz zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach w Warszawie (możliwe jest kontynuowanie zatrudnienia w swojej szkole na część etatu).

Wymagania dla stanowiska: tutor nauczycieli matematyki / tutor nauczycieli języka polskiego:

  • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli nauczyciela matematyki / języka polskiego;
  • Udokumentowana szersza refleksja nad edukacją, wykraczająca poza własną praktykę nauczycielską (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, opublikowane materiały dydaktyczne, praca w projektach edukacyjnych);
  • Zdolność do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
  • Umiejętność analizowania procesów nauczania i uczenia się uczniów;
  • Otwartość na nowe perspektywy, chęć uczenia się;
  • Umiejętność i chęć pracy w zespole.

Pożądane będą także doświadczenie w coachingu / mentoringu; znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania tekstów o charakterze akademickim.

Zgłoszenia do 18 lutego 2018 r.

Więcej http://szkolaedukacji.pl/rekrutacja-kadry-2/