Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 4 kwietnia, 2018 - 11:52
zaktualizowany: czwartek, 4 października, 2018 - 14:30
Do dnia 5 października 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie opłat za dokształcanie pobierane przez szkołę wyższą, instytut naukowo-badawczy, za kurs kwalifikacyjny.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 11 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LX/1593/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, natomiast 29 stycznia br. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2018 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. Łącznie oba dokumenty stanowią podstawę prawną do dysponowania środkami w tym zakresie na poziomie placówek, dzielnic i miasta. Zgodnie z § 14 ww. zarządzenia jego wykonanie powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia. Oba akty prawne są również dostępne w BIP.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Uchwała50.5 KB
Microsoft Office document icon Zarządzenie74 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 149 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 247.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 347.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 445 KB