Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 września, 2018 - 09:56
to warszawski program wspierający wolontariat szkolny, skierowany do nauczycielek i nauczycieli oraz uczniów i uczennic.

Program realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” i projektu Ochotnicy Warszawscy.

Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. Ofertę wsparcia kierujemy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazje do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat.

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy 3 ścieżki wspierające:
Ścieżka 1. Całościowe wsparcie szkoły
Kompleksowy program rozwoju wolontariatu w szkole, który obejmuje:
• 2-dniowe szkolenie dla opiekunów wolontariatu
• warsztaty i wizyty studyjne dla uczniów 
• indywidualne wsparcie mentora/mentorki, którzy pomogą zdiagnozować sytuację w szkole i zaplanować oraz wprowadzić zmiany na lepsze (10 godzin)
• pomoc we włączeniu rodziców, samorządu uczniowskiego oraz wychowawców w działania wolontariatu
• finał projektu.
Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 1?
Dla szkół 30 szkół, które chciałyby rozpocząć przygodę z wolontariatem lub rozwinąć go i poprawić jego działanie. Zgłaszając się do programu, szkoła zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich wymienionych formach wsparcia, dlatego rekomendujemy tę ścieżkę szkołom, które są gotowe poświęcić czas i energię na rozwijanie wolontariatu. Ścieżka wymaga także współpracy z różnymi osobami w szkole: gronem pedagogicznym, rodzicami, uczniami, dyrekcją.
W ścieżce 1 nie mogą wziąć udziału szkoły, które uczestniczyły w poprzednich edycjach programu „Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu”.
Zgłoszenia do ścieżki 1 przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy: link
Ścieżka 2. Bieżące wsparcie – warsztaty, szkolenia, spotkania
Cykl 30 szkoleń, warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych i webinariów skierowanych do nauczycielek i nauczycieli (w mniejszym stopniu także dyrektorów, uczniów i uczennic, pracowników organizacji pozarządowych). Spotkania będą miały charakter praktyczny i prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów. Prowadzimy m.in.:
• szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące formalnych i prawnych aspektów wolontariatu szkolnego,
• warsztaty „Wolontariat z sensem” poświęcone budowaniu prężnie działającego, uczącego i rozwojowego wolontariatu szkolnego,
• spotkania tematyczne z ekspertami dotyczące nowych tendencji oraz dobrych praktyk w konkretnych obszarach wolontariatu, np. pomocy humanitarnej, działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz ekologii i przyrody, na rzecz pamięci i historii, na rzecz osób z różnych grup mniejszościowych,
• comiesięczne seminaria z wolontariatem szkolnym,
• wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach, które są otwarte na współpracę z młodymi wolontariuszami,
• webinaria dla nauczycieli.
Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 2?
Dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą rozwinąć konkretne umiejętności, zdobyć wiedzę z danego obszaru przydatną w pracy opiekuna/opiekunki wolontariatu szkolnego, a także poznać inspiracje i dobre praktyki. Spotkania tworzą przestrzeń na wymianę doświadczeń, umożliwiają nawiązanie kontaktów z organizacjami i instytucjami warszawskimi oraz praktykami zajmującymi się wolontariatem. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby wydarzeń, w których można wziąć udział – uczestnicy mogą zgłaszać się na pojedyncze spotkania lub wziąć udział w całym cyklu.
 
W ścieżce 2 nie mogą wziąć udziału szkoły, które zostaną przyjęte do ścieżki 1.
 
Szczegółowy harmonogram wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego udostępnimy wkrótce.
 
Ścieżka 3. Bieżące wsparcie – doradztwo
Indywidualne konsultacje z ekspertami na miejscu, dyżury telefoniczne i mailowe dla opiekunów wolontariatu. 
Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 3?
Dla opiekunów wolontariatu, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole.

W ścieżce 3 nie mogą wziąć udziału szkoły, które zostaną przyjęte do ścieżki 1.

Informacje szczegółowe na temat ścieżki 3 udostępnimy wkrótce.
 
Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawscy.