Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 października, 2018 - 11:30
zaktualizowany: środa, 10 października, 2018 - 14:20
Ruszyły zapisy do ścieżki 2 (otwarte szkolenia, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria) w ramach projektu „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”.

Projekt „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” wspiera warszawskie szkoły w rozwijaniu uczącego, twórczego, ciekawego wolontariatu osadzonego w społeczności lokalnej i inicjowanego przez młodzież. Jest częścią projektu Ochotnicy Warszawscy (www.ochotnicy.waw.pl) i realizowany jest we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz m.st. Warszawa. 

 W projekcie organizujemy również otwarte szkolenia, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria skierowane do nauczycielek i nauczycieli (w także dyrektorów, uczniów i uczennic, pracowników organizacji pozarządowych), tzw. ścieżka 2. Spotkania będą miały charakter praktyczny i prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów.

Poniżej znajdziesz opisy wydarzeń organizowanych od października do grudnia 2018. Możesz od razu zgłosić się na dowolną liczbę wydarzeń lub, jeśli nie chcesz od razu deklarować udziału w kilku spotkaniach, wysyłać zgłoszenia na poszczególne szkolenia. Część warsztatów ma ograniczoną liczbę miejsc - w tym przypadku decydujący będzie termin wysłania zgłoszenia. Link do formularza zgłoszeniowego: tutaj.

 

Typy wydarzeń:

 1. Szkolenia formalno-prawne dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące organizacyjnych aspektów wolontariatu, przepisów prawa, dobrych praktyk umiejscowienia wolontariatu w strukturze szkoły, typowych trudności formalnych.

 2. Warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem” wzmacniające kompetencje miękkie opiekunów wolontariatu w zakresie pracy z grupą, motywowania uczniów, prowadzenia wolontariatu edukacyjnego i rozwojowego.  

 3. Spotkania tematyczne z ekspertami dotyczące dobrych praktyk i inspiracji w zakresie wolontariatu w konkretnych obszarach tematycznych, np. ekologii, pomocy osobom z niepełnosprawnościami itd.

 4. Cykliczne seminaria z wolontariatem: comiesięczne spotkania w formie prezentacji i dyskusji na ważne, czasem kontrowersyjne tematy związane z wolontariatem, których zwykle nie ma okazji poruszyć.

 

Wolontariat szkolny: nowe rozdanie. Zaplanuj rok rozwoju wolontariatu

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

18.10, godz. 16.00-17.30

Menora, pl. Grzybowski 2

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym to okazja do rozpoczęcia nowego roku szkolnego z wolontariatem: prezentacja wniosków i dobrych praktyk związanych z rozwijaniem wolontariatu w szkole, połączona z otwartą rozmową o jego mocnych stronach i obszarach wymagających wsparcia. Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • dowiesz się, jakie są rekomendacje ekspertów oraz praktyków zajmujących się wolontariatem szkolnym

 • poznasz możliwości wspierania wolontariatu w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”

 • wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami.

Prowadzenie: Małgorzata Leszko, trenerka i koordynatorka programów edukacyjnych skierowanych do szkół. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

 

Wolontariat wokół pamięci i historii. Inspiracje i rekomendacje 

Typ wydarzenia: spotkanie tematyczne

23.10, godz. 16.00-18.00

Pomysły i dobre praktyki związane z wolontariatem wokół historii i pamięci, także w kontekście obchodów odzyskania niepodległości Polski. Spotkanie będzie miało formę dyskusji z „bankiem pomysłów” i wymianą doświadczeń. Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz inspirujące pomysły oraz możliwości udziału młodzieży w działaniach wolontariackich i społecznych wokół historii i pamięci,

 • nawiążesz kontakty z instytucjami, które prowadzą wolontariat młodzieżowy wokół tych tematów,

 • dowiesz się, na co zwracać uwagę, angażując się z młodzieżą w wolontariat skupiony na przeszłości,

 • wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami.

Eksperci: Tomasz Piątek (CEO, działania lokalne wokół obchodów niepodległości), Joanna Garsztka (wolontariat Muzeum POLIN), Agnieszka Kaczmarczyk (Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii)

Prowadzenie: Maria Pawlak,  ekspertka, historyczka i przewodniczka związana z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, Domem Spotkań Historii w Warszawie i Muzeum POLIN.

 

Wolontariat naprawdę uczniowski: partycypacja i decyzyjność młodzieży

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

9.11, godz. 10.00-13.30

Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz sprawdzone sposoby zwiększania zaangażowania młodzieży i motywowania uczniów w wolontariacie

 • poznasz metody zwiększania decyzyjności uczniów i ich samodzielności w działaniach wolontariackich

 • dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb i zasobów młodych wolontariuszy oraz jak zaplanować wolontariat zgodny z wynikami diagnozy.

Prowadzenie: Michał Tragarz, trener i koordynator programów edukacyjnych skierowanych do samorządów uczniowskich, m.in. Szkoła Demokracji.

 

10 pomysłów na atrakcyjny i aktywny dzień wolontariusza w szkole

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

12.11, godz. 16.00-17.30

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz dobre praktyki organizacji obchodów, które będą atrakcyjne dla uczniów i dalekie od konwencji szkolnej akademii , a jednocześnie uczące,

 • poznasz pomysły na promocję idei wolontariatu w szkole oraz wzmacnianie tożsamości wolontariuszy,

 • wymienisz się doświadczeniami z innymi szkołami.

 

Rozwijanie kompetencji i uczenie się w działaniach wolontariackich w szkole

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

13.11, godz. 10.00-13.30

Stowarzyszenie BORIS, Warecka 4/6

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się, jak wolontariat może wspierać rozwijanie umiejętności kluczowych

 • poznasz narzędzia i techniki wspierania autorefleksji uczniów

 • dowiesz się, jak współpracować z doradcami zawodowymi w szkołach, by wolontariat był elementem planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Prowadzenie: Marta Brzezińska-Hubert, ekspertka i trenerka, mentorka w programie „Kto na ochotnika? Szkolne programu wolontariatu”

 

Jak zorganizować wolontariat? Prawne i formalne aspekty wolontariatu szkolnego

Typ wydarzenia: szkolenie formalno-prawne dla nauczycieli

26.11, godz. 10.00-16.00

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zdobędziesz podstawowe informacje o organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa oświatowego

 • dowiesz się, jak jako dyrektor/dyrektorka możesz wspierać systemowy rozwój wolontariatu i osoby odpowiedzialne za opiekę nad wolontariatem

 • poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu i wzory dokumentów

 • przeprowadzisz diagnozę potencjałów i barier rozwoju wolontariatu w swojej szkole.

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska, Greta Droździel-Papuga

 

Jak zorganizować wolontariat? Prawne i formalne aspekty wolontariatu szkolnego

Typ wydarzenia: szkolenie formalno-prawne dla dyrektorów

29.11, godz. 10.00-16.00

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu i wzory dokumentów,

 • dowiesz się, jak krok po kroku zorganizować wolontariat: założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego pracę

 • poznasz rozwiązania typowych problemów prawno-organizacyjnych wolontariatu szkolnego (umowy wolontariackie, zgody rodziców, współpraca z instytucjami, punkty na świadectwie)

 • przeprowadzisz diagnozę potencjałów i barier rozwoju wolontariatu w swojej szkole.

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska , Greta Droździel-Papuga

 

Budowanie zespołu i wspieranie pracy grupy wolontariackiej

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

6.12, godz. 10.00-13.30

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • poznasz narzędzia wspierania wolontariuszy na różnych etapach procesu grupowego,

 • dowiesz się, jak budować zespół i wzmacniać umiejętności współpracy w ramach wolontariatu,

 • poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie i motywowania grupy.

Prowadzenie: Malina Baranowska-Janusz, trenerka i psycholożka międzykulturowa.

 

Mądra akcja… czyli jaka? Przepis na wolontariackie działania akcyjne

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

12.12, godz. 16.00-17.30 

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz korzyści i trudności związane z organizacją wydarzeń akcyjnych w ramach wolontariatu,

 • otrzymasz „przepis” na akcję wolontariacką, która rozwija kompetencje i wrażliwość młodzieży, wynika z potrzeb lokalnych, jest skuteczna i etyczna,

 • wymienisz się doświadczeniami z innymi opiekunami wolontariatu.

Prowadzenie: Marta Brzezinska-Hubert, ekspertka i trenerka, mentorka w programie „Kto na ochotnika? Szkolne programu wolontariatu”

 Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” realizowany jest we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej m.st. Warszawa. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawscy.