Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 lipca, 2013 - 09:39
zaktualizowany: czwartek, 25 lipca, 2013 - 09:53
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2013 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała Zarządzenie nr 4363/2013 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały nr LIV/1548/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie Biura Edukacji.
Zgodnie z § 18 w/w zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Edukacji, dyrektorowi WCIES, burmistrzom dzielnic oraz dyrektorom szkół i placówek oświaty i wychowania. Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: