Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 11 października, 2013 - 14:22
zaktualizowany: poniedziałek, 14 października, 2013 - 13:21
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele! Pracownicy administracji oświatowej! 14 października - w 240. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa oświaty w Europie.

Z tej okazji składam wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty podziękowania za zaangażowanie. To dzięki Państwa pracy warszawscy uczniowie zdobywają laury w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a warszawska oświata jest wysoko oceniana.

Życzę Państwu, byście w codziennej pracy odnajdowali sens podejmowanych wysiłków oraz czerpali radość z uczenia i wychowywania dzieci i młodzieży. 

 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
wraz z Pracownikami