Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 10 lutego, 2014 - 10:31
zaktualizowany: poniedziałek, 10 lutego, 2014 - 10:37
Young Learners Resource Center przy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

O nas

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Warszawie - Young Learners Resource Centerrozpoczęło działalność w 2006 roku, jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego powstało w wyniku współpracy Urzędu m.st. Warszawy i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jest finansowane z budżetu miasta i ambasady. Od września 2012 roku Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego działa w strukturach organizacyjnych samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń, przy ul. Starej 4.

Misja

Nauczania języków obcych coraz młodszych dzieci stopniowo staje się powszechne. Powołanie Centrum jest odpowiedzią Warszawy na tę potrzebę. Misją Centrum jest stworzenie poczucia wspólnoty ("sense of community") wśród nauczycieli języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Naszym celem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie doświadczeń, pomysłowemu i niestandardowemu przygotowaniu zajęć językowych oraz eksperymentowaniu z twórczymi metodami pedagogicznymi.

Oferta

Oferta Centrum skierowana jest głównie do nauczycieli uczących w przedszkolu i szkole podstawowej. Poza materiałami do wypożyczenia Centrum proponuje uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach metodycznych, które są okazją do poznania nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Wspierane są innowacje, nieformalne fora wymiany doświadczeń i pomysłów oraz działania, wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli. Oferta skierowana jest również do przyszłych nauczycieli i studentów warszawskich uczelni.

Zasoby

Wśród bogatych zasobów Centrum są m. in. literatura dziecięca, materiały kulturowe, książki metodyczne, karty obrazkowe i wyrazowe, płyty z piosenkami i rymowankami oraz klocki dydaktyczne. Szczególnym powodzeniem cieszą się przyrządy do własnoręcznego przygotowania pomocy dydaktycznych np. wycinarka i matryce służące wycinaniu różnych kształtów. Dzięki nim można szybko przygotować indywidualne pomoce dydaktyczne - wycinanki z papieru, kartonu, folii lub tkaniny, które nauczyciel może wykorzystać na lekcji na przykład do pokolorowania, obrysowywania, liczenia, stworzenia gry lub zabawy językowej. Ogromna część naszych zasobów to amerykańskie pomoce dydaktyczne oraz książki, z jakich uczą się dzieci w szkołach amerykańskich. Dzięki swojej innowacyjności i wielości zasobów YLRC w Warszawie jest placówką szczególną i jedyną, która oferuje nauczycielom bogaty zbiór autentycznych materiałów. Ambasada amerykańska wspiera Centrum każdego roku oferując granty na zakup nowych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu oraz wkładowi finansowemu Urzędu m.st. Warszawy możemy stale wzbogacać nasze zasoby.

Współpraca

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, uwzględniając rosnącą potrzebę rozwijania u uczniów znajomości języków obcych a w szczególności języka angielskiego, utrzymuje ścisłą współpracę z Ambasadą USA w Warszawie, a także z innymi placówkami, takimi jak British Council, Goethe Instytut, Instytut Francuski, Uniwersytet Warszawski. Centrum współpracuje również z Centrami YLRC w Białymstoku, Szczecinie, Krakowie, Lubartowie i Wrześni, American Corner w Gdańsku i Radomiu. Organizujemy konkursy językowe. Dzięki grantom m.st. Warszawy i Departamentu Stanu USA możemy realizować nowe projekty edukacyjne. Wspieraliśmy metodycznie projekt dotyczący włączania uczniów cudzoziemskich do polskiego systemu edukacji oraz nauczania języka polskiego, jako drugiego. Jego wynikiem było wypracowanie nowych innowacyjnych w skali kraju materiałów dla nauczycieli oraz przeszkolenie około 1500 warszawskich nauczycieli. We współpracy z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie zrealizowaliśmy projekt Teaching Englishand culture through sign language, na który zdobyliśmy grant Departamentu Stanu USA. Projekt otrzymał certyfikat European Language Label za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania języków obcych. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Obecnie uczestniczymy w europejskim programie Enhancing Language and Intercultural Competences promującym innowacyjność w nauczaniu języków obcych.

Działania

W nasz kalendarz na stałe wpisały się szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego prowadzone przez English Language Fellows, najpierw Margaret Cholodecki-Myers i ostatnio Efraina Diaz. Konferencje realizowane we współpracy z Ambasadą USA, np. Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego – ciekawe, aktywne, stymulujące, dwie edycje konferencji Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła, Nauczanie języków obcych w XXI wieku. Wyzwania, English Teaching & Environmental Education. Nauczyciele chętnie uczestniczą w seriach webinariów on-line Shaping the Way We Teach English.  Jesteśmy również zawsze obecni na English Language Market w Starych Jabłonkachi Europejskim Dniu Języków

Kontakt
Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego
ul. Stara 4
w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
tel. 22 628 01 79   wew. 22

 

Zapraszamy!

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon ylrc-inf_-_pl.pdf105.91 KB