Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 14 stycznia, 2015 - 09:32
zaktualizowany: piątek, 16 stycznia, 2015 - 09:14
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
W pierwszej piętnastce najlepszych polskich liceów w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 jest aż 8 warszawskich szkół, w kategorii Ranking Maturalny Liceów 2015 pierwsze trzy miejsca zajęły również stołeczne szkoły

 

Decyzją Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
 2. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 3. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
 4. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
 5. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 6. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 7. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
 8. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
 9. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 10. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 11. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
 12. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
 13. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 14. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
 15. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Ogólnopolski Ranking Techników 2015

 1. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
 2. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie
 3. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
 4. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
 5. Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie
 6. Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
 7. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
 8. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie
 9. Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych we Wrocławiu
 10. Technikum Zawodowe nr 2 w ZS im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015

 1. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
 2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
 3. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

Ranking Olimpijski 2015

 1. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
 2. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 3. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 opublikowany został 14 stycznia 2015 roku równocześnie na łamach miesięcznika Perspektywy oraz na portalu www.perspektywy.pl 

Zdjęcie z uroczystości opublikowane jest na stronie http://www.staszic.waw.pl/pl/

Serdeczne gratulacje dla Najlepszych!
Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

 

Źródło informacji: