Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pożegnanie Pani dr Danuty Nakonecznej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 stycznia, 2015 - 16:51
zaktualizowany: poniedziałek, 2 lutego, 2015 - 10:54
pożegnanie
Odeszła dr Danuta Nakoneczna wybitna działaczka oświatowa, założycielka, Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich, autorka licznych publikacji, animatorka działań służących wspieraniu nauczycieli i uczniów z pasją.

Swój pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia, przeprowadziła w latach siedemdziesiątych w Puławach, a swoją pracę  opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”. Pracując w Instytucie Badań Pedagogicznych prowadziła eksperyment „Praca z uczniem zdolnym” w warszawskich szkołach podstawowych.

Licea ogólnokształcące należące do TST i SSA, inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną, osiągały znakomite wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Była pasjonatką ruchu szkół twórczych i olimpiad uczniowskich.

Żegnamy Panią dr Danutę Nakoneczną z żalem, dziękując Jej za twórczą pasję i pomysły inspirujące nauczycieli do wprowadzania nowatorskich metod nauczania.

Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospdarczyk