Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 marca, 2015 - 15:35
zaktualizowany: poniedziałek, 21 września, 2015 - 14:28

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 26 lutego 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie Nr 225/2015 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały Nr V/88/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Edukacji. Zgodnie z § 14 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

 

Pliki do pobrania: