Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Poszukiwani mentorzy dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 kwietnia, 2015 - 09:32
zaktualizowany: poniedziałek, 13 kwietnia, 2015 - 09:35
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do współpracy nauczycieli języka polskiego oraz matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i jej okolic.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele matematyki lub języka polskiego, zatrudnieni w wymiarze większym niż pół etatu w szkole w Warszawie lub w okolicach (do 25 kilometrów), którzy podejmą się pełnienia roli mentorów dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela.

Projekt związany jest z planami powołania przez Fundację Dobrej Edukacji i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli. Partnerem projektu jest doświadczone i prestiżowe Kolegium Nauczycielskie (Teachers College) działające na nowojorskim Uniwersytecie Columbia, które kształci nauczycieli we współpracy z siecią tak zwanych ‘szkół klinicznych’ oraz pracującymi w nich nauczycielami-mentorami. W ‘szkołach klinicznych’ przyszli nauczyciele zdobywają doświadczenia praktyczne.

Wybrani kandydaci otrzymają specjalistyczne bezpłatne szkolenia i zostaną przygotowani przez CEO i Fundację Dobrej Edukacji do pełnienia roli mentora.

Zadaniem mentora będzie udział w kształceniu studentów (przygotowujących się do roli nauczycieli) poprzez m.in. umożliwianie im obserwacji lekcji prowadzonych przez siebie i opiekę nad przygotowaniem i prowadzeniem lekcji przez studenta.

Mentor i student będą m.in.:

  • planować i analizować proces nauczania,
  • podejmować refleksję na temat obserwowanego oraz własnego nauczania, a także uczenia się uczniów,  
  • analizować i rozwiązywać trudności pojawiające się w pracy szkoły.

 

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.