Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Gimnazjum nr 132 najlepsze w Polsce

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 1 czerwca, 2015 - 12:12
zaktualizowany: poniedziałek, 1 czerwca, 2015 - 12:16
Gimnazjum nr 132 najlepsze w Polsce
„Złote Pióro Programu” to specjalna nagroda dla szkół, które realizują ogólnopolski program „Twoje dane - Twoja sprawa”. Organizatorem programu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Warszawa, 1 czerwca 2015 roku,

W tegorocznej V edycji ursuskie gimnazjum za podejmowane działania na rzecz ochrony danych osobowych oraz ochrony wizerunku zdobyło I miejsce oraz wspomnianą już nagrodę specjalną. Główną nagrodę dla zwycięskiej szkoły ufundowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ale to nie koniec wyróżnień. Gimnazjum nr 132 z O.I. otrzymało również specjalne wyróżnienie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W programie wzięły udział 253 placówki z całej Polski, a w tym około 30 tys. uczniów.

W czwartek, 28 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście odbyło się Seminarium podsumowujące tegoroczną edycję. Dyrektor Beata Żeromska, nauczyciel j. polskiego Klaudia Gontarska oraz szkolny koordynator programu Anna Lewandowska wraz z uczniami z rąk dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odebrali „Złote Pióro Programu”. Urszula Augustyn, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach w MEN przekazała wyróżnienie od Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Minister Edukacji Narodowej. Gimnazjum odebrało również gratulacje od Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Dariusz Dąbek, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wręczył nagrodę główną – telewizor. Przedstawiciel Orange Polska Marek Januszewicz przekazał ufundowaną nagrodę – tablet.

W uroczystości wziął udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław Krzemień, który skierował do wszystkich uczestników seminarium słowa uznania. Podziękował organizatorom Programu za podejmowanie działań zwiększających świadomość młodzieży w sferze ochrony prywatności. Sukces uczniów Gimnazjum jest również sukcesem władz oświatowych, które wspierały podejmowane przez szkołę inicjatywy.

Uczniowie Gimnazjum nr 132 okazali się najlepsi. Prace przez nich przygotowane na Ogólnopolski Konkurs na Infografikę zostały nagrodzone I i II miejscem oraz dwoma wyróżnieniami.

Dodatkowym sukcesem szkoły jest wyróżnienie dla Anny Lewandowskiej, szkolnego koordynatora Programu, która znalazła się w gronie pięciu nagrodzonych poza konkursem nauczycieli za działania na rzecz Programu. W Pogram zaangażowanych jest ponad 3 tys. nauczycieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.giodo.gim132waw.pl.

Tekst: Anna Lewandowska