Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szukamy Super Dyrektora!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 czerwca, 2015 - 11:46
zaktualizowany: wtorek, 16 czerwca, 2015 - 12:04
Szukamy Super Dyrektora!
Przypomnijmy, że pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2014 roku. Prestiżowy tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła wówczas Pani Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

Kandydatów do tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, uczniowie i rodzice, a także pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum pięcioletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor Szkoły lub Super Dyrektor Przedszkola.

Zwycięzców konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w październiku 2015 r.

Zgłoszenia należy przysyłać do 30.06.2015 r., zgodnie z zasadami i regulaminem, które znajdą Państwo na stronie www.SuperDyrektor.pl