Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs Nauczyciel Roku 2015

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 14 lipca, 2015 - 09:59
zaktualizowany: wtorek, 14 lipca, 2015 - 09:59
Konkurs Nauczyciel Roku 2015
Tygodnik Głos Nauczycielski organizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej konkurs Nauczyciel Roku 2015.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (za wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego i specjalizację.

Kandydatów na Nauczyciela Roku 2015 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, a także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę. Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się wprost przełożyć na punkty i procenty.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
www.glos.pl/nauczycielroku oraz będzie drukowany na łamach Głosu Nauczycielskiego. Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2015”) najpóźniej do 18 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

Zwycięzcę Konkursu Nauczyciel Roku 2015 poznamy 13 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w przededniu Dnia Edukacji Narodowej.

Regulamin, wniosek konkursowy oraz więcej informacji na stronie
Głosu Nauczycielskiego.

Źródło informacji: