Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 9 września, 2015 - 09:09
zaktualizowany: środa, 9 września, 2015 - 14:41
„Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”
Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Program „Twoje dane – twoja sprawa...” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. W roku szkolnym 2015/2016 Program „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w 2 połowie października 2015 roku. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapraszamy do uczestnictwa w Programie. Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.giodo.gov.pl/giododzieciom. Zgłoszenia poprzez formularz ( http://www.giodo.gov.pl/1520061/id_art/6997/j/pl/ ) umieszczony na ww. stronie internetowej GIODO będą przyjmowane do dnia 25 września 2015 roku. Udział w programie jest bezpłatny! Zapraszamy do udziału w Programie!