Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konferencja „Edukacja przedszkolna w drodze do zrównoważonego rozwoju”

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 17 września, 2015 - 12:14
zaktualizowany: wtorek, 22 września, 2015 - 09:05
Konferencja „Edukacja przedszkolna w drodze do zrównoważonego rozwoju”
Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

W 2011 roku Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) OMEP, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Marszałka Senatu z petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. W wyniku czego od 2013 r. 20 września jest obchodzony jako dzień wychowania przedszkolnego.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jest świętem wszystkich osób zajmujących się edukacją przedszkolną naszych dzieci oraz okazją, aby w różnorodny sposób uzmysławiać społeczeństwu wagę edukacji przedszkolnej. 

W związku z tym Zarząd Polskiego Komitetu OMEP corocznie organizuje wiodące uroczystości w Polsce inicjowane przez środowiska wychowania przedszkolnego.W tym roku będziemy świętować poprzez uczestnictwo w konferencji dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli „Edukacja przedszkolna w drodze do zrównoważonego rozwoju”.

Konferencja odbędzie się 21 września 2015 r.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Organizatorami wydarzenia są Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowana Przedszkolnego OMEP, Zakład Wczesnej Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Wystąpienia podczas konferencji nawiązywać będą do przyjętej przez ONZ Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade of Education for Sustainable Development), której celem jest wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny, w tym rozwój człowieka oraz poprawę jakości edukacji.Jednym z ważnych punktów spotkania będzie panel dyskusyjny Przedszkole jako miejsce demokratyzacji późno, czy zbyt wcześnie?z udziałem autorytetów z zakresu wczesnej edukacji w Polsce. Gościem honorowym wydarzenia będzie Nektarios Stellakis  Wiceprezydent OMEP ds. Europy. Na konferencji zostaną zaprezentowane aktualne koncepcje realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Udział w konferencji jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu.

W programie:

 • Panel dyskusyjny – „Przedszkole jako miejsce demokratyzacji późno, czy zbyt wcześnie?”
 • Wykład wprowadzający – p. Józefa Bałachowicza dr hab., prof. APS w Warszawie, prowadzenie – p. Jolanta Andrzejewska, PK OMEP, dr hab., p. Piotr Kowalczuk, Wiceprezydent Miasta Gdańska, PK OMEP
 • Wykłady: p. Ewa Lewandowska, dr, APS Warszawa, Wiceprezes PK OMEP p. Jolanta Andrzejewska, dr hab., UMCS Lublin, PK OMEP , p. Aldona Kopik, dr, UJK Kielce, PK OMEP p. Nektarios Stellakis, Assistant Professor University of Patras, Greece, World Organization for Early Childhood Education (OMEP): Vice-President for Europe

Konferencji towarzyszyć będą imprezy dla dzieci z wolskich przedszkoli koordynowane przez Przedszkole nr 47 „Mali Artyści”, Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” oraz Przedszkole  nr 253 „Akademia Pana Kleksa”.

„Razem szczęśliwsi”, festyn integracyjno-sportowy - plac przy ul. Krochmalnej

zabawy integracyjne przy muzyce, zabawy sportowo – ruchowe , imprezie towarzyszy wystawa dziecięcych prac plastycznych,

„Podróż po Europie”- V Ogród Jordanowski, ul. Ludwiki 2/4

Dzieci na terenie Ogrodu Jordanowskiego w ramach „Podróżowania po Unii Europejskiej" będą zdobywały wiadomości o wybranych krajach,

„Festyn Młodych Odkrywców”- Przedszkole nr 253, ul. Antka Rozpylacza 2

Dzieci w ogrodzie przedszkolnym będą wykonywały proste eksperymenty naukowe:

Przygotowane stanowiska

 1. Siła wody,
 2. Magnetyczna igła,
 3. Mleczna tęcza,
 4. Rozpuszczalność substancji
 5. Pompujemy balony
 6. Wulkan
Źródło informacji: