Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 8 października, 2015 - 11:22
zaktualizowany: czwartek, 8 października, 2015 - 11:28
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Szkoły, które – w ramach Programu – chcą w przyszłym roku otrzymać dofinansowanie na zakup książek do swoich bibliotek muszą złożyć wnioski do 20 listopada

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dedykujemy wszystkim szkołom – powiedziała w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej szefowa MEN.

Rada Ministrów we wtorek podjęła decyzję o uruchomieniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O jego szczegółach mówiły dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Małgorzata Omilanowska – minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Konferencja prasowa odbyła się w bibliotece warszawskiego Gimnazjum nr 93 im. im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej.

– Zachęcam wszystkie szkoły, by sięgnęły po środki na zakup książek dla swoich uczniów. Warto skorzystać z tych pieniędzy. One po to właśnie są – apelowała szefowa MEN. – Szkoły, które – w ramach Programu – chcą w przyszłym roku otrzymać dofinansowanie na zakup książek do swoich bibliotek muszą złożyć wnioski do 20 listopada – przypomniała minister edukacji.

Zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł (po 87 mln zł w każdym roku). Samorządy, które chcą wziąć w nim udział, będą musiały dołożyć wkład własny – 231 mln zł. W sumie będzie to ponad 660 mln zł.

W programie wyznaczono trzy priorytety. Pierwszy to zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, drugi – poprawienie infrastruktury bibliotek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Trzeci priorytet to rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel, do 2020 r. – z budżetu MEN – zostanie przeznaczone 150 mln zł.

– Dedykujemy ten program wszystkim szkołom. O dofinansowanie zakupu książek mogą się starać zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne, szkoły artystyczne prowadzone przez ministra kultury, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. O dofinansowanie ubiegać się mogą też publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne – przypomniała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Małgorzata Omilanowska – minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczyła, że Program to zmiana ilościowa i jakościowa działań prowadzonych od kilku lat.

– Po pierwsze – do tej pory nie dotyczyły one bibliotek szkolnych. Po drugie – opierały się na słabszej bazie finansowej i nie tak gwarantowanej, jak będzie się to teraz działo – powiedziała. – W polskim systemie prawnym nie da się bardziej zagwarantować środków na realizację jakiegokolwiek wieloletniego programu niż przyjąć go uchwałą rządu, tak jak to się stało w przypadku Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – dodała minister kultury.

Wysokość środków przyznanych szkołom na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie: 2.480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów), 4 tys. zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów), 12 tys. zł dla dużych szkół (powyżej 170 uczniów).

Biblioteki pedagogiczne będą mogły maksymalnie dostać 4.6 tys. zł. W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych wysokość środków wynosić będzie: 1.6 tys. zł (do 70 uczniów), 2.5 tys. zł (od 71 do 170 uczniów) i 4.5 tys. zł (powyżej 170 uczniów).

Wnioski o dofinansowane szkoły powinny złożyć do swoich organów prowadzących. W tym roku muszą to zrobić do 20 listopada. W kolejnych latach (2016- 2020 r.) – do 31 października.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej już realizuje inny, nakierowany na promocję czytelnictwa, program – „Książki naszych marzeń”. Zapewnia on środki na zakup książek do bibliotek szkolnych. Z programu „Książki naszych marzeń” w roku szkolnym 2015/2016 skorzysta ponad 10 tys. szkół podstawowych, a wnioskowana przez organy prowadzące kwota wsparcia z budżetu państwa to ponad 16 mln zł.

– Ten program był przedpolem dla programu wieloletniego. W programie „Książki naszych marzeń”, o dofinansowanie zakupów książek mogły ubiegać się szkoły podstawowe. Najwyższa kwota, o którą zabiegały to 2.170 zł – przypomniała minister edukacji. – W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa mogą wziąć udział wszystkie szkoły, a i pieniądze są większe – podkreśliła Joanna Kluzik-Rostkowska.

Szefowa MEN przypomniała też, że do 14 października czekamy na zgłoszenia szkół do drugiej edycji konkursu „Książki naszych marzeń”. – W ubiegłym roku zgłosiło się ponad 1200 szkół. Mam nadzieję, że w tym roku pobijecie ten wynik. Działajcie – poprosiła minister edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej