Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 października, 2015 - 13:49
zaktualizowany: wtorek, 13 października, 2015 - 15:05
Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

dziękuję Państwu za codzienną pracę, za ogromne zaangażowanie w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży warszawskich szkół.  

„Służmy, jak możemy, Ojczyźnie. Edukacja jej dać może radę i siłę” – przesłanie ks. Grzegorza Piramowicza wpisuje się w nurt aktualnych rozważań o wychowaniu obywatelskim młodzieży, ponieważ wpojenie młodemu pokoleniu zasad funkcjonowania demokratycznego, otwartego społeczeństwa staje się jednym z ważniejszych celów wychowawczych.

Z okazji dzisiejszego święta dziękuję Państwu za konsekwentne budowanie i rozwijanie warszawskiej szkoły samorządowej - efektywnej, mądrej, przyjaznej i twórczej – szkoły - zapewniającej najwyższą jakość edukacji, otwartej na lokalną społeczność.

Życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, aby praca była dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego uznania.

Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk