Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie im. Joanny Kubiak "Nauczyciel-Mediator" został przedłużony do 23 grudnia 2015 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 14 października, 2015 - 15:43
zaktualizowany: środa, 30 grudnia, 2015 - 09:09
Nauczyciel – mediator
Zapraszamy nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

Data ogłoszenia konkursu: 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, 15.10 – Międzynarodowy Dzień Mediacji

Jakie są cele konkursu?

  1. Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  2. Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą te metody.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  4. Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Kogo i w jaki sposób można nominować?

Zapraszamy nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom. Bardzo liczymy, że zechcą podzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie,

Nominacje nauczycieli można zgłaszać do połowy grudnia 2015 r. poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

W jaki sposób zostaną nagrodzeni nauczyciele?

Kapituła konkursu wybierze najbardziej interesujące zgłoszenia nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje.

Nagroda główna w konkursie to 2000 zł, które powinno zostać przeznaczone na wydatki związane z rozwojem osobistym nauczyciela.
Ponadto, w puli nagród znajduje się oferta przeprowadzenie warsztatu dla grupy nauczycieli ze szkoły, w której pracuje jeden z wyróżnionych nauczycieli nt. przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole, a także indywidualny cykl sesji couchingowych dla nauczyciela.

Wręczenie nagród będzie miało miejsc podczas uroczystej gali w lutym 2016 r. w Warszawie.

Skład kapituły

Więcej szczegółów na stronie: http://interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/